Podręcznik idealnie dopasowany do zainteresowań dzieci w wieku szkolnym, ich poziomu rozwoju i potrzeb komunikacyjnych.
Zapoznaj się z pozostałymi planszami.
Zachęcamy do wyboru podręczników, ćwiczeń, repetytoriów i arkuszy egzaminacyjnych wydanych przez WSiP.Oprócz powyższych tytułów WSiP oferuje także repetytoria i arkusze przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz matury.Nasze programy edukacyjne są zgodne z wymaganiami MEN.Każda lekcja jest ciekawa, dlatego Twoi uczniowie nigdy nie będą się nudzić.Zachęcamy do wyboru podręczników i ćwiczeń Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.Zobacz film i przekonaj się, jakie to proste!Podręczniki z języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych WSiP przekazują wiedzę w przyjazny sposób, który ułatwia naukę i skutecznie przygotowuje uczniów do matury.Liczne nagrania audio oraz kolędy w formie karaoke.
Są przeznaczone do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub rzutnika.
Czytelna struktura treści ułatwi organizację pracy na lekcji, a wyselekcjonowane multimedia wesprą picard bingo 8127 dydaktykę i usprawnią kontakt z uczniem.
W naszej ofercie znajduje się podręcznik.Materiały wideo przedstawiające zabytki i krajobrazy.Nauczyciele wybierający cykle WSiP mogą liczyć na wsparcie w procesie nauczania. .Punkt, Aktion Deutsch, Mit links!, aha!Jeśli wybierzesz plansze interaktywne WSiP, otrzymasz licencję na 3 użytkowników.Witaj we współczesnej klasie!Neu, Effekt, Fokus, Motive Deutsch Neu, alles klar Neu, Abitur się bardzo wysoką jakością i skutecznością. .Effekt, który został przygotowany zgodnie z nową podstawą programową oraz podręczniki: Fokus, Motive Deutsch Neu, alles klas Neu, Abitur.Podręczniki i zeszyty ćwiczeń WSiP.WSiP dba też o każdego nauczyciela, korzystającego z podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zapewniając mu wsparcie w procesie nauczania - oprawę metodyczną, na którą składają się gotowe scenariusze lekcji, karty pracy i inne materiały edukacyjne potrzebne na lekcji.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne posiadają w swojej ofercie bogaty wybór bohaterowie spod wizny i monte cassino notatka cykli podręczników szkolnych do języka niemieckiego do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz technikum.Nowoczesna aplikacja edukacyjna WSiP do pracy w szkole to uniwersalny materiał edukacyjny na 5 lat nauki, który poszerza treści prezentowane w podręcznikach.Plansze interaktywne to doskonały sposób na zainteresowanie uczniów tematem lekcji.Plansze interaktywne do języka niemieckiego dla szkół podstawowych to: - 300 zdjęć i 26 map (Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein) do 25 tematów.Idealne narzędzie do wprowadzania nowego materiału i wyjaśniania trudniejszych treści, a także znakomite wsparcie podczas powtórek.
Publikacja posiada także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet dla szkoły!