Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia tv bingo banko plader plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata.
Zapoznanie z piosenką Mój kochany Mikołaju; Zabawy rytmiczne przy muzyce; Święty Mikołaj historia prezentacja multimedialna; Mikołajkowe przeboje zabawy przy muzyce.12.12 Zima tuż, tuż.
Rozmowa kierowana z dziećmi na tematy: Ile i jak korzystać z komputera, Internetu?; Zagrożenia wynikające z używania Internetu; Burza mózgów Dlaczego Internet stanowi najbardziej atrakcyjne medium?; Prezentacja bajki edukacyjnej Mój przyjaciel Necio omówienie; Rozmowa z uczniami na temat Do czego używają telefonów komórkowych i Internetu;.Dymkowskiej Legenda o choince; Noworoczne plany swobodne wypowiedzi uczniów; Redagowanie życzeń świątecznych dla najbliższych; Święta Bożego Narodzenia praca plastyczna Choinka wyklejanka z kół; Praca plastyczna- orgiami płaskie Magiczne kółeczka i kwadraty - Mikołaj Karty świąteczne- przygotowanie elementów, wyklejanie; Wykonywanie ozdób choinkowych z bibuły, waty.Rozbudzenie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą.Podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym - rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do i ze szkoły.Nie ma litery ka jest k, nie ma litery em jest m, nie istnieje litera jot tylko.Uwzględnienie cech charakterystycznych: temperatura, dłuższe dni, rozwijające się rośliny, itp.; Wyjaśnienie przysłowia W marcu jak w garncu; Wysłuchanie wiersza Wiosenne porządki.Broniewskiego Pierwiosnek; Rozmowa na temat zbliżającej się wiosny.
Jak bezpiecznie poruszać się po chodniku, drodze?- rozmowa; Poznajemy znaki drogowe prezentacja i utrwalenie; Wysłuchanie wiersza.
CÓŻ, popatrzcie sami, KTÓRY tekst czyta SIĘ Łatwiej?
Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.Jesienią; Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi; Zabawki z kasztanów i żołędzi samodzielne wykonanie; Praca plastyczna - wykonanie kolorowych pudełek na swoje kolekcje; Rzeźby z plasteliny tematyka dowolna; Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi; Wykonanie plakatu pod hasłem Warto mieć zainteresowania; Składanie różnych form origami i kirigami;.Brzechwy Kwoka; Pogadanka Jak zachowywać się przy stole?; Praca plastyczna Dobre i złe zachowanie; Wykonanie modelu grzecznego dziecka; Wykonanie plakatu propagującego poprawne zachowywanie się w domu i szkole; Wycinanie i ozdabianie serwetek papierowych; Wykonanie rysunku Nakryj do stołu; Lepienie z plasteliny; Wykonanie plakatu techniką kolażu.Chotomskiej Podróż samolotem, Pięć supełków; Wyszukiwanie i czytanie informacji o miastach leżących nad Wisłą; Zapoznanie z legendami miast Kraków, Gniezno, Warszawa; Pogadanka na temat Co łączy wszystkich Polaków?; Praca plastyczna Mój kraj; Wypełnianie konturów mapy Polski bibułą; Wykonanie modelu samolotu z papieru; Odrysowywanie konturu mapy.; Swobodne wypowiedzi dzieci na temat jak przygotować się do podróży, co zabrać do plecaka?; Wysłuchanie wiersza Ewy Chotomskiej Plecak, torba i walizka; Wypowiedzi na temat, jak zachować się na dworcu, w pociągu Czytanie utworow.Wrzesień 2017.09-08.09, witaj szkoło, witaj świetlico!Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego; Pogadanka Czas wolny - jak go pożytecznie wykorzystać; Zapoznanie dzieci z treścią wiersza.Janczarskiego Co to jest Polska?; Praca z mapą fizyczną Polski; Wysłuchanie legendy o Morzu Bałtyckim; Czytanie utworow.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pór roku.Zapoznanie z zasadami korzystania z komputera oraz PS3.Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne Zapoznanie z legendami i faktami historycznymi dotyczącymi powstania Państwa Polskiego; Uświadomienie potrzeby podtrzymania tradycji narodowych; Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej.Zachęcanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego.Układanie wiersza dla mamy; Tworzenie Rodzinnego Kodeksu Dobrego Zachowania; Pogadanka na temat zawodów wykonywanych przez rodziców; Portret mojej mamy, mojego taty- praca dowolną techniką; Cukierkowe kwiatki kompozycja z bibuły, waty, nici; Zaprojektowanie i wykonanie laurki z życzeniami; Ramka na fotografię kompozycja przestrzenna; Kwiaty dla mamy.Paschalskiej Przyjaciel potrzebny od zaraz; Rodzina nut ćwiczenia muzyczne; Zabawy ze śpiewem: Nie chcę cię znać, Podajmy sobie łapki; Październik.10.10 Zwierzęta wokół nas Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe.Czy praca nauczyciela to ciężki zawód?
Gry i zabawy na śniegu: konkurs na największego bałwanka; Zabawa ruchowa- Taniec dla Świętego Mikołaja; Zabawy ruchowe: Ciepło-zimno, Ciuciubabka; Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi; Zabawy ruchowe przy muzyce Idzie zuch, wicher dmucha; Gry i zabawy integracyjne z piłką, zabawa Lustro, Fotograf; Nauka piosenki.Wysłuchanie Opowiadania o dzielnym piesku; Czytanie fragmentów książeczki.
Rozwijanie samodzielności, aktywności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej; Polonez taniec narodowy- ; Słuchanie utworu.